soutěž


Všeobecné podmínky soutěže

  1. Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce má povinnost uvést své jméno a příjmení, platnou e-mailovou adresu, telefonní kontakt a poštovní adresu.
  2. Soutěž probíhající na internetových stránkách www.nejkaki.cz je vyhodnocována porotou složenou ze zástupců společnosti Anecoop Praha s.r.o., vyhodnocování neprobíhá formou loterie. Soutěž se koná v období od 15. října do 31. prosince 2017.
  3. Soutěžní odpovědi s fotografií posílejte na soutěžní e-mail ovoce@anecoop.eu.
  4. Soutěžní fotografie mohou být v průběhu soutěže zveřejňovány také na internetových stránkách www.nejkaki.cz. a facebookových stránkách www.facebook.com/BOUQUETovoce
  5. Soutěžícím se rozumí fyzická osoba a jedné soutěže se může zúčastnit pouze jednou. V jiném případě si zřizovatel soutěže vyhrazuje právo soutěžícího z dané soutěže vyloučit.
  6. Veškeré soutěžní odpovědi a fotografie nesmí být v rozporu s platným zákonem o autorských právech. Poruší-li soutěžící tento zákon, bude za případné důsledky odpovědný.
  7. Výhry ze soutěží budou odeslány na poštovní adresu do 14 dnů od skončení soutěže. V případě, že soutěžící výhru z jakéhokoliv důvodu odmítne, bude výhra automaticky přesunuta na dalšího výherce v pořadí. Výsledky dané soutěže se účastníci dozví do 5 pracovních dní od ukončení soutěže, a to prostřednictvím emailového oslovení výherců zástupci společnosti Anecoop Praha s.r.o.
  8. Zřizovatel soutěže si vyhrazuje právo zachovávat kontaktní informace o soutěžících.
  9. Zřizovatel soutěže se zavazuje, že kontaktní informace nebude šířit do rukou třetích osob.